Privacy, en cookies

Privacyverklaring Fredrike de Winter/’t Hart op zolder

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Fredrike de Winter/’t Hart op zolder geleverde producten en diensten.

Fredrike de Winter/’t Hart op zolder, gevestigd te Jutfaseweg 171, 3522 HN Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fredrike de Winter/’t Hart op zolder verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Fredrike de Winter/’t Hart op zolder  van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Fredrike de Winter/’t Hart op zolder in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

* Voorletters en achternaam

* Geslacht

* Geboortedatum

* Bedrijfsnaam

* Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

* Telefoonnummer (mobiel of vast) E-mailadres Bankgegevens

Verwerkt Fredrike de Winter/’t Hart op zolder ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Fredrike de Winter/’t Hart op zolder verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben:

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Fredrike de Winter/’t Hart op zolder, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Fredrike de Winter/’t Hart op zolder. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Fredrike de Winter/’t Hart op zolder. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Fredrike de Winter/’t Hart op zolder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Fredrike de Winter/’t Hart op zolder zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren:

Fredrike de Winter/’t Hart op zolder zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden:
Fredrike de Winter/’t Hart op zolder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Fredrike de Winter/’t Hart op zolder gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Fredrike de Winter/’t Hart op zolder gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Daarmee is vastgelegd dat het Google niet is toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Fredrike de Winter/’t Hart op zolder maakt GEEN gebruik van tracking cookies en staat derden (zoals bijvoorbeeld Facebook, Google YouTube en Twitter) ook niet toe om dit soort cookies te plaatsen. Je surfgedrag wordt dus niet aan derden doorgegeven bij het bezoeken van pagina’s op deze site.

Van de Youtube video’s op de site is de privacymodus ingeschakeld en er worden geen cookies geplaatst bij het bezoeken van de pagina.

De social media deelknoppen plaatsen ook geen cookies bij het bezoeken van de pagina.

Delen met je netwerk?